Procese verbale | Hotãrâri
An / Luna Nr. Cuvinte cheie  
     
12.2019130privind rectificarea bugetului local.pdf
12.2019129privind acordarea titlului de cetatean de onoare al orasului tÂrgu ocna post-mortem părintelui pavel curcuŢĂ.pdf
12.2019128privind transformarea gradului profesional debutant in grad profesional asistent ca urmare a finalizarii perioadei de stagiu pentru un functionar public.pdf
12.2019127privind aprobarea tarifului pentru activitatile specifice de salubrizare respectiv colectare transport sortare si ambalare deseuri reciclabile de pe raza orasului targu ocna.pdf
12.2019126privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune avand ca obiect spatiile cu destinatie cabinete medicale situate in imobilul din orasul târgu ocna.pdf
12.2019125privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al directiei de asistenta sociala.pdf
12.2019124privind aprobarea regulamentului serviciului de iluminat public și a caietului de sarcini al serviciului de iluminat public al orasului targu ocna.pdf
12.2019123privind schimbarea domeniului de activitate si a obiectului principal de activitate si aprobarea actului constitutiv rescris al sc util conseca srl.pdf
12.2019122privind actualizarea indicatorilor economici aferenti obiectivului de investiţie modernizare si dotare colegiu costache negri oras târgu ocna.pdf
12.2019121privind actualizarea indicatorilor economici aferenti obiectivului de investiţie reabilitare modernizare si dotare gradiniţa piticot a oras târgu ocna.pdf
12.2019120respingerea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea zonelor de impozitare la nivelul orasului targu ocna.pdf
12.2019119privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului târgu ocna pentru anul 2020_.pdf
12.2019118 privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (populatie) din orasul târgu ocna pentru anul 2020.pdf
12.2019117privind înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip v2 prin reorganizarea serviciului de categoria a iv- a constituit la nivelul orașului târgu ocna.pdf
12.2019116privind alegerea domnului consilier local isaic răducu george preşedinte de şedinţă pentru luna ianuarie 2020.pdf
11.2019115privind actualizarea indicatorilor economici aferenti obiectivului de investiţie construire si dotare centru multifunctional tip cresa in zona tisesti oras târgu ocna.pdf
11.2019113privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul bacău membre adis.pdf
11.2019112privind aprobarea finanţării din bugetul local a manifestărilor cultural-artistice organizate in perioada sărbătorilor de iarnă in oraşul târgu ocna.pdf
11.2019111privind modificarea si completarea hcl târgu ocna nr. 108 din 27.10.2017 privind aprobarea proiectului valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică tîrgu ocna.pdf
11.2019110privind actualizarea indicatorilor economici aferenti obiectivului de investiţie reabilitare modernizare si dotare gradiniţa piticot b oras târgu ocna jud. bacau.pdf
11.2019109pentru modificarea hcltârgu ocna nr. 3 din 19.01.2018 privind aprobarea proiectului servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati.pdf
11.2019108privind rectificarea bugetului local.pdf
11.2019107privind modificarea hcl târgu ocna nr. 98 din 29.11.2018 privind stabilirea tarifelor practicate de s.c. cupt s.a. in relatiile cu clientii – persoane fizice si juridice pentru prestatiile executate de societate.pdf
11.2019106privind alegerea domnului consilier local ilie ionel preşedinte de şedinţă pentru luna decembrie 2019.pdf
10.2019105privind acordul de principiu al consiliului local pentru vanzarea unui apartament proprietatea privata a orasului targu ocna.pdf
10.2019104privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat in orasul târgu ocna str. trotus pentru construirea unei locuinte în conformitate cu prevederile legii nr. 15 din 2003.pdf
10.2019103privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate zilei naționale a româniei – 1 decembrie.pdf
10.2019102privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al orașului târgu ocna.pdf
10.2019101privind aprobarea execuţiei bugetare a oraşului târgu ocna pe trimestrul iii 2019.pdf
10.2019100privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile din orasul târgu ocna.pdf anexe
10.2019099privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local al oraşului târgu ocna- revizuit.pdf
10.2019098privind alegerea domnului consilier local iaru gheorghe preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie 2019.pdf
10.2019097privind rectificarea bugetului local.pdf
09.2019096respingerea proiectului de hotarare privind revocarea art.7 din hotarãrea consiliului local nr.642019 privind aprobarea organigramei.pdf
09.2019095privind predarea autospecialei compactoare isuzu ca bun de retur societatii comerciale compania de utilitati publice tirgu ocna sa.pdf
09.2019094privind aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru un post de membru in consiliul de administraţie pentru sc util conseca srl in conformitate cu prevederile legislatiei privind guvernanta corporatista.pdf
09.2019093privind acceptarea ofertei de donației a fundatiei terre des hommes cu privire la terenul de sport edificat in cadrul proiectului construire teren multisport la scoala gimnaziala nr. 1 oras târgu ocna.pdf
09.2019092privind aprobarea concesionării prin licitatie publica a terenului în suprafaţă de 300 mp situat în oraşul târgu ocna strada general eremia grigorescu incintă f 16 jud. bacău pentru amenajare parcare.pdf
09.2019091privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului în suprafaţă de 26.00 mp situat în oraşul târgu ocna bulevardul ferdinand i bl. f54 scara a.pdf
09.2019090privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al orasului târgu ocna in consiliile de administraţie ale unitatilor de invatamant din orasul târgu ocna pentru anul scolar 2019-2020.pdf
09.2019089privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute în favoarea sc delgaz grid sa pentru suprafaţa de 74 mp ocupata din domeniul public al oraşului târgu ocna.pdf
09.2019088privind alocarea sumei de 7000 lei pentru sustinerea activitatilor organizate cu ocazia zilei vanatorilor de munte- 3 noiembrie 2019.pdf
09.2019087privind alocarea sumei de 5000 lei pentru susținerea activităților organizate în orașul târgu ocna cu ocazia zilei mondiale a educaţiei – 5 octombrie.pdf
09.2019086privind indreptarea erorii materiale identificată în hotararea consiliului local târgu ocna nr. 26 din 28.03.2019.pdf
09.2019085privind îndreptarea erorii materiale identificată în hotărârea consiliului local târgu ocna nr. 8 din 31.01.2019 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului târgu ocna.pdf
09.2019084privind alegerea domnului consilier local grozavu ioan preşedinte de şedinţă pentru luna octombrie 2019.pdf
08.2019083respingerea proiectului de hotarare privind revocarea art.7 din hotarãrea consiliului local nr.64 din 2019.pdf
08.2019082privind rectificarea bugetului local.pdf
08.2019081privind incheierea unui contract de acces pentru instalarea pe raza uat targu ocna a unui traseu de fibra optica apartinand s.c. orange romania s.a.pdf
08.2019080privind actualizarea conditiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a orasului targu ocna.pdf
08.2019079respingerea proiectului de hotarare privind indreptarea erorilor materiale inlocuirea denumirii electropompa model willo cu denumirea corecta electropompa model sulzer identificate în anx la hcl tg. ocna nr. 26 din 28.03.2019.pdf
08.2019078respingerea proiectului privind îndreptarea erorilor materiale inlocuirea denumirii electropompa model willo cu denumirea corecta electropompa model sulzer identificate în anx la hcl târgu ocna nr. 8 din 31.01.2019.pdf
08.2019077privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al oraşului târgu ocna judeţul bacău.pdf
08.2019076privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 24.50 mp situat în oraşul târgu ocna str. costache negri bl. b7b1 .pdf
08.2019075respingerea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 344 mp situat în oraşul târgu ocna str. salinei jud. bacău.pdf
08.2019074respingerea proiectului de hotarare privind schimbarea denumirii străzii progresului din oraşul târgu ocna jud. bacău in strada masa reginei maria.pdf
08.2019073privind transformarea unor posturi ca urmare a sustinerii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut si modificarea statului de functii.pdf
08.2019072privind validarea mandatului de consilier local al domnului aparascivei robert george supleant pe lista partidului national liberal la alegerile locale din iunie 2016.pdf
08.2019071privind alegerea domnului consilier local bucur aurel preşedinte de şedinţă pentru luna septembrie 2019.pdf
07.2019070privind modificarea art. 1 din hotărârea consiliului local nr. 5227.06.2019.pdf
07.2019069respingerea proiectului de hotararea privind stimularea şi motivarea cetăţenilor pentru contribuţia la acţiunile de înfrumuseţare a orasului tãrgu ocna prin participarea la concursul tãrgu ocna – oraş-staţiune verde.pdf
07.2019068privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică terenului în suprafață de 784 mp situat în oraşul târgu ocna in vederea amenajarii unei autogari.pdf
07.2019067respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în instanţă a oraşului târgu ocna.pdf
07.2019066privind aprobarea organizării manifestărilor cultural-artistice zilele orașului târgu ocna 2019 editia a xix-a.pdf
07.2019065privind aprobarea completării contractului de delegare prin gestiune directa a serviciului public de salubrizare a orasului targu ocna catre sc cupt sa.pdf
07.2019064privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, al activitãţilor autofinaţate şi serviciilor publice subordonate consiliului local al oraşului târgu ocna.pdf
07.2019063privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor.pdf
07.2019062pentru modificarea hotărârii consiliului local târgu ocna nr. 3 din 19.01.2018.pdf
07.2019061privind aprobarea execuţiei bugetare a oraşului târgu ocna pe trimestrul ii 2019.pdf
07.2019060privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute în favoarea sc delgaz grid sa pentru suprafaţa de 929.2 mp ocupată definitiv din domeniul public al oraşului târgu ocna.pdf
07.2019059respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul asociatiei de dezvoltare intercomunitara bacau pentru anul 2019.pdf
07.2019058respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru salubrizare bacau pentru anul 2019.pdf
07.2019057respingerea proiectului de hotărâre privind indreptarea erorii materiale identificată în hcl târgu ocna nr. 26 din 28.03.2019.pdf
07.2019056respingerea proiectului de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale identificată în hcl târgu ocna nr. 8 din 31.01.2019.pdf
07.2019055privind alegerea doamnei consilier local barna liliana preşedinte de şedinţă pentru luna august 2019.pdf
06.2019054privind rectificarea bugetului local.pdf
06.2019053privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al oraşului târgu ocna judeţul bacău.pdf
06.2019052privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului reabilitare străzi oraș târgu ocna judetul bacau finanţat prin programul national de dezvoltare locala.pdf
06.2019051privind aprobarea schimbării destinaţiei unor imobile apartinand domeniului public al orasului târgu ocna având destinatia de unitati de invatamant.pdf
06.2019050respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul adis pentru anul 2019.pdf
06.2019049privind alegerea domnului consilier local antohe cristian preşedinte de şedinţă pentru luna iulie 2019.pdf
06.2019048 acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obtinut rezultate deosebite la competitiile şcolare si sportive organizate in anul scolar 2018-2019.pdf
05.2019047respingerea proiectului de hotarare privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obtinut rezultate deosebite la competitiile şcolare judetene si interjudetene regionale organizate in anul scolar 2018-2019.pdf
05.2019046 aprobarea conventiei de colaborare incheiata intre orasul târgu ocna si alte uat din vecinatate pentru interventia operativa a svsu targu ocna in caz de incendiu.pdf
05.2019045privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al s.c. util conseca srl. pentru anul 2019.pdf
05.2019044privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al s.c. compania de utilitati publice târgu ocna s.a. pe anul 2019.pdf
05.2019043privind aprobarea execuţiei bugetare a oraşului târgu ocna pe trimestrul i 2019.pdf
05.2019042respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul asociatiei de dezvoltare intercomunitara bacau – a.d.i.b..pdf
05.2019041privind alegerea doamnei consilier local aghinea luminiţa preşedinte de şedinţă pentru luna iunie 2019.pdf
04.2019040privind aprobarea bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019.pdf
04.2019039respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2892 mp situat in orasul târgu ocna cartier gura slanic punct cariera.pdf
04.2019038privind luarea la cunoştintă de continutul raportului cu privire la situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşului târgu ocna.pdf
04.2019037 aprobarea listei de priorităţi la repartizarea locuinţelor construite prin anl potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare.pdf
04.2019036privind stabilirea unui amplasament pentru depozitarea temporara a deseurilor vegetale si a celor voluminoase si predarea acestuia ca bun de retur sc cupt.pdf
04.2019035privind aprobarea alipirii a doua loturi de teren ce apartin inventarului bunurilor domeniului privat al oraşului târgu ocna.pdf
04.2019034privind asocierea orașului târgu ocna cu unicef românia în vederea implementării proiectului românia creşte cu tine – educaţie timpurie o investiţie în viitor.pdf
04.2019033privind transmiterea dreptului de concesiune pentru imobilul teren aferent spatiului de depozitare situat in orasul târgu ocna str. costache negri zona bloc d13.pdf
04.2019032privind alegerea domnului consilier local rusu mihai preşedinte de şedinţă pentru luna mai 2019.pdf
04.2019031aprobarea actualizării annexei privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul dezvoltarea modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul Școlii nr.1.pdf
04.2019030privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul dezvoltarea modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul Școlii nr. 1 oraș târgu ocna și a cheltuielilor aferente acestuia.pdf
03.2019029privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii in orasul târgu ocna.pdf
03.2019028privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018.pdf
03.2019027privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al oraşului târgu ocna.pdf
03.2019026privind darea in administrare si exploatare catre crab a bunurilor rezultate in urma implementarii proiectului extindere infrastructura de canalizare in orasul târgu ocna jud. bacau.pdf
03.2019025privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul orasului pentru anul 2018.pdf
03.2019024privind transmiterea dreptului de concesiune pentru imobilul teren aferent spatiului comercial situat la parterul blocului f15.pdf
03.2019023privind alegerea domnului consilier local roŞeŢ constantin preşedinte de şedinţă pentru luna aprilie 2019.pdf
02.2019022privind aprobarea imbunatatirii accesului cetatenilor la informatiile de interes public difuzate din oficiu in cadrul primariei targu ocna.pdf
02.2019021privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie reabilitare si dotare gradinita piticot a oras târgu ocna.pdf
02.2019020privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spatiu avand destinatia cabinet medical situat în imobilul din str. slătineanu nr. 1 oraş târgu ocna jud. bacău.pdf
02.2019019privind alegerea domnului consilier local pavalache ioan preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2019.pdf
01.2019018privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul bacău nr.10781087 din 16.04.2018.pdf
01.2019017privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular de pe raza orasului târgu ocna pentru anul scolar 2019-2020.pdf
01.2019016privind modificarea art. 1 punctului 7- operatiuni diverse ( munca necalificata) din hotararea consiliului local târgu ocna nr. nr. 98 din 29.11.2018.pdf
01.2019015privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia sistematizare verticala si racord la utilitati bloc de locuinte pentru tineret – c8 oras târgu ocna construit prin agentia nationala pentru locuinte.pdf
01.2019014respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2892 mp teren situat in orasul târgu ocna cartier gura slanic punct cariera jud. bacau.pdf
01.2019013privind utilizarea excedentului bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018.pdf
01.2019012privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii in orasul târgu ocna.pdf
01.2019011privind stabilirea structurii comisiei sociale de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii locuintelor destinate inchirierii construite prin agentia nationala pentru locuinte in orasul târgu ocna.pdf
01.2019010aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre anp-lider de proiect, orasul tg. ocna si centrul educativ tg. ocna pentru implementarea proiectului child reintegrarea socială a minorilor prin învățare și dezvoltare personala.pdf
01.2019009privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al orasului târgu ocna.pdf
01.2019008privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al oraşului târgu ocna judeţul bacău.pdf
01.2019007privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al s.c. util conseca srl.pdf
01.2019006privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta cuantumul acestora si metodologia de acordare.pdf
01.2019005privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2019 în vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor legii nr.4162001.pdf
01.2019004respingerea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul bacău.pdf
01.2019003pentru aprobarea actului adițional nr.3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul bacău.pdf
01.2019002privind aprobarea modificarii pretului tarifului la apa potabila si canalizare si respectiv aprobarea modificarii pretului de producere si transport in vederea redistribuirii apei potabile.pdf
01.2019001privind alegerea domnului consilier panŢĨru cristinel preşedinte de şedinţă pentru luna februarie 2019.pdf