Procese verbale | Hotãrâri
An / Luna Nr. Cuvinte cheie  
     
12.2019154privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant pentru anul 2020 2021.pdf
12.2019153privind stabilirea impozitelor si taxelor locale cu aplicare de la 01 ianuarie 2020.pdf
12.2019152aprobare note conceptuale si teme de proiectare realizare obiective investitiomare reparare si reabilitare poduri poduri.pdf
12.2019151privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute sc delgaz grid sa teren aferent realizarii lucrari de investitie extindere contorizare inteligenta scada.pdf
12.2019150privind acordarea cu titlu gratuit in favoarea sc delgaz grid sa teren realizare bransament gaze beneficiar celmare andrei.pdf
12.2019149privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului de salubrizare din subordinea consiliului local.pdf
12.2019148peivind aprobarea notei conceptuale pentru realizare obiectiv reabilitare sisteme distributie ape minerale terapeutice.pdf
12.2019147privind aprobarea notei conceptuale realizare obiectiv restaurare cladire cazinou in vederea amenajarii unui centru cultural.pdf
12.2019146privind trecerea din domeniul privat in domeniul public public al unui imobil teren cu suprafata de 2029 mp.pdf
12.2019145privind aprobarea socierii orasului slanic moldova cu asociatia in context in vederea organizarii unor evenimente pe perioada de iarna.pdf
12.2019144privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice de pe raza orasului slanic moldova.pdf
12.2019143privind infiintarea organigrama si numarul de personal al svsu slanic moldova.pdf
12.2019142privind aprobarea indicatorilor tehnico economici obiectiv investitional reabilitare torenti slanic moldova.pdf
12.2019141privind predarea catre mlpda bucuresti prin cni amplasament executare obiectiv de investitii reabilitare torenti slanic moldova.pdf
12.2019140privind actualizarea listei de investitii.pdf
12.2019139privind rectificarea de buget al uat slanic moldova.pdf
12.2019138privind aprobarea asocierii orasului slanic moldova cu sd ceres tradinig srl magura in vederea amenajarii unui patinoar.pdf
12.2019137privind aprobarea nomenclatorului stradal al orasului slanic moldova.pdf
12.2019136privind ducerera la indeplinire a masurilor dispuse de curtea de conturi bacau in urma actiunii de audit.pdf
12.2019135privind revocarea unor acte administrative.pdf
12.2019134privind indreptarea erorii materiale cuprinsa in h c l nr 108 din 29 08 2019.pdf
12.2019133privind modificarea contrubutiri anuale pentru serviciile de sociale destinate protectiei copilului si a persoanelor adulte cu handicap.pdf
12.2019132privind actualizarea listei de investitii pe anul 2019.pdf
12.2019131aprobare rectificare buget uat slanic moldova.pdf
11.2019130modificare stat de functii publice al aparatului de specialitate.pdf
11.2019129aprobare rectificare buget.pdf
10.2019128desemnare presedinte sedinta incepand cu luna noiembrie 2019.pdf
10.2019127aprobarea solicitarii de cesionare a drepturilor litigioase dosar executare 137 din 2013.pdf
10.2019126solicitarea institutiei prefectului de revocare a h c l nr74 din 31 05 2019.pdf
10.2019125aprobare program manifestari cultural artistice pentru iarna 2019 pe raza orasului slanic moldova.pdf
10.2019124aprobare parteneriat intre uat slanic moldova si fundatia centras.pdf
10.2019123aprobare cont de executie al bugetului local la 30 septembrie 2019.pdf
10.2019122revocarea unor acte administrative.pdf
10.2019121actualizare lista obiectivelor de investitii pentru anul 2019 uat slanic moldova.pdf
10.2019120rectificare buget uat slanic moldova.pdf
09.2019119alocarea sumei de 4000 lei pentru organizarea sarbatorii zilei internationale a varstnicului.pdf
09.2019118aprobare dezmembrare teren proprietate publica situat in strada ariesului.pdf
09.2019117aprobare inchiriere prin atribuire directa teren complex mestesugaresc.pdf
09.2019116desemnarea reprezentantilor consiliului local on consiliul de administratie al scolii nr 1.pdf
09.2019115rectificarea bugetului localde venituri si cheltuieli.pdf
08.2019114privind prelungirea duratei contactelor de inchiriere anl.pdf
08.2019113privind aprobare acordare diploma de onoare si plata unui premiu pentru familiile care au implinit 50 ani de casatorie.pdf
08.2019112privind aprobare acord parteneriat strategic intre universitatea gheorghe asachi iasi si uat slanic moldova.pdf
08.2019111privind aprobare studiu de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica suprafata 200 mp teren str fundaturii.pdf
08.2019110privind aprobare studiu de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica suprafata de 300 mp teren punct peco.pdf
08.2019109privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 500 mp teren str fundaturii.pdf
08.2019108privind aprobarea acordarii cu titlu grauit a dreptului de uz si servitute catre delgaz grid tg mures investitie sistem de protectie catodica.pdf
08.2019107privind modificarea h c l nr 105 din 19 07 2019.pdf
08.2019106privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care despfasoara activitati in slanic moldova.pdf
07..2019105concesionare teren cretu cristian ionut.pdf
07..2019104modificare h c l nr 10 din 30 01 2019 stabilire salarii de baza aparat de specialitate si serviciile subordonate.pdf
07..2019103aprobare organigrama si stat de functii pentru aparatul de specialitate al primarului.pdf
07..2019102modificare art 2 la h c l nr 89 din 28 06 2019 zilele slanicului.pdf
07..2019101aprobarea conturilor de executie la 30 iunie 2019.pdf
07..2019100actualizare lista de investitii.pdf
07.201999rectificare buget local.pdf
07.201998hotarare puz concesionare teren parc de distractie.pdf
07.201997aprobare utilizare excedent bugetar rezultat la incheierea execitiului bugetar al anului 2018 in anul 2019.pdf
07.201996alegere presedinte sedinta pentru 3 luni calendaristice.pdf
07.201995aprobare concesionare teren boeru constantin.pdf
07.201994aprobare inchiriere casuta nr 3 din parcul statiunii.pdf
07.201993aprobare acordare cu titlu gratuit catre delgaz grid bransament gaze str izvorului.pdf
07.201992aprobare acordare cu titlu gratuit catre delgaz grid bransament gaze str stefan cel mare.pdf
07.201991declarare atestare la domeniul public a unor bunuri imobile.pdf
06.201990aprobare asociere consiliul cl slanic moldova cu centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale bacau festivalul de folclor 2019.pdf
06.201989aprobare organizare manifestari cultural artistice zilele orasului slanic moldova 2019.pdf
06.201988modificare h c l 69 din 31 05 2019 atestare bunuri imobile.pdf
06.201987concesionare prin atribuire directa teren telekom romania communications sa.pdf
06.201986atestare in domeniul public teren slanic moldova.pdf
06.201985aprobare acordare cu titlu gratuit drept de uz si servitute catre delgaz grid sa bransament locuinta.pdf
06.201984aprobare nota conceptuala realizare obiectiv modernizare strazi si infrastructura slanic moldova.pdf
06.201983aprobare nota conceptuala realizare obiectiv refacere sursa alimentare apa potabila in orasul slanic moldova.pdf
06.201982aprobare indicatori tehnico economici si proiect tehnic interventie in prima urgenta reabilitare pod dobru.pdf
06.201981aprobare nota conceptuala realizare obiectiv interventie in prima urgenta reabilitare pod din beton puct dobru.pdf
06.201980aprobare contractare serviciu de consultanta si reprezentare juridica la instantele de judecata.pdf
06.201979aprobare acord de parteneriat intre facultatea de inginerie din cadrul universitatii v alescandri bacau si uat slanic moldova.pdf
06.201978aprobarea cotizatiei anuale adis bacau.pdf
06.201977aprobare regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult religioase.pdf
06.201976actualizare lista obiectivelor de investitii pentru anul 2019 oras slanic moldova.pdf
06.201975rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al uat slanic moldova.pdf
05.201974aprobare studiu de oportunitate, a caietului de sarcini si adocumentatiei de atribuire in vederea concesionarii prin licitatie publica teren construire statie peco.pdf
05.201973modificare h c l nr 109 din 17 07 2018.pdf
05.201972modificare suprafata teren concesionat pentru parcare telekom romania communication sa.pdf
05.201971aprobare sf si indicatori tehnico economici proiect reabilitare torenti slanic moldova.pdf
05.201970privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat in domeniul public al orasului slanic moldova.pdf
05.201969atestare la domeniul public a unor bunuri imobile.pdf
05.201968aprobarea cordarii cu titlu gratuit teren delgaz grid sa tg mures.pdf
05.201967aprobarea contributiei anuale a c l slanic moldova la finantarea cheltuielilor pentru servicii sociale.pdf
05.201966aprobarea actului aditional la contractul de asociere pentru protectia persoanelor cu handicap.pdf
05.201965aprobarea asocierii uat slanic moldova cu loop operations ingenius hub.pdf
05.201964aprobarea achitarii cotizatiei pe anul 2019 la adi.pdf
05.201963aprobarea conturilor de executie oras slanic moldova la 31 03 2019.pdf
05.201962completare lista de investitii anul financiar 2019.pdf
05.201961aprobare buget local oras slanic moldova.pdf
04.201960aprobarea notei conceptuale pentru realizare obiectiv amplasare casute comerciale in slanic moldova parc statiune.pdf
04.201959alegere presedinte de sedinta incepand cu luna mai 2019.pdf
04.201958desemnarea reprezentantului consiliului local in comisia judeteana pentru incluziune sociala.pdf
04.201957aprobarea inchirierii casutei comerciale nr 1 aleea cu castani.pdf
04.201956aprobarea documentatie de atribuire in vederea concesionarii prin licitatie publica a unui teren situat in str teilor.pdf
04.201954atestarea aparatenentei la domeniul public al orasului a unui bun imobil teren pentru inscrierea in cartea funciara.pdf
04.201953aprobarea acordarii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre delgaz grid sa teren realizare lucrari.pdf
04.201952aprobarea asocierii orasului slanic moldova cu asociatia in context slanic moldova pentru organizare evenimente 2019.pdf
04.201951aprobarea achitarii cotizatiei adib pentru anul 2018.pdf
04.201950aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent contractului de administrare a terenului forestier dintre uat slanic moldova si ocolul silvic tg ocna.pdf
04.201949rectificare buget local de venituri si cheltuieli al uat slanic moldova.pdf
04.201948aprobarea listei obiectivelor de investitii cu finanatre integrala sau totala din bugetul local pe anul 2019.pdf
04.201947aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.pdf
03.201946aprobare documentatie puz schimbare destinatie imobil tarcenco svetlana.pdf
03.201945aprobare decontare naveta cadre didactice.pdf
03.201944prelungira duratei contractelor de inchiriere anl.pdf
03.201943aprobare nota conceptuala obiectiv amenajare parcare sonda 2 si amenajare acces catre sonda 2.pdf
03.201942aprobare nota conceptuala obiectiv construire capela mortuara slanic moldova.pdf
03.201941aprobare nota conceptuala realizare obiectiv renovare imobil si amenajare muzeu,centru de informare si centru voluntariat.pdf
03.201940atestarea in domeniul public teren in vederea inscrierii in cartea funciara.pdf
03.201939aprobare caiet de carcini in vederea concesionarii prin licitatie publica teren str teilor.pdf
03.201938aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea serviciului de salubrizare.pdf
03.201937aprobare rof caiet de sarcini si indicatorii de performanta a serviciului de iluminat public.pdf
03.201936aprobare strategie cu privire la dezvoltarea sistemului de iluminat public.pdf
03.201935prelungire contract concesiune spanu florin.pdf
03.201934atestarea la domniul public al unui teren in vederea inscrierii in cartea funciara.pdf
03.201933prelungire colaborare impadurire teren cu rotary club bacau.pdf
03.201932aprobare aderare uat slanic moldova la patronatul serviciilor publice din romania.pdf
02.201931privind aprobarea compensarii contributiei lunare de intretinere in vederea internarii d nei folea lucica.pdf
02.201930privind demararea procedurilor pentru reglementarea situatiei podului baraj sonda 2.pdf
02.201929privind atestarea unor imobile in vederea inscrierii in cartea funciara.pdf
02.201928privind aprobarea studiului de oportunitate stabilire modalitate gestiune activitate dezinsectie dezinfectie si deratizare.pdf
02.201927privind aprobarea studiului de oportunitate concsionare prin licitatie teren str teilor.pdf
02.201926privind aprobarea inchirierii casutelor comerciale nr 1 si nr 6 aleea cu castani.pdf
02.201925privind solutionarea plangerii prealabile formulate de ocolul silvic tg ocna impotriva h c l nr 177 din 19 12 2018.pdf
02.201924privind solutionarea plangerii prealabile formulate de sc romtrust bau srl impotriva h c l nr 180 din 19 12 2018.pdf
02.201923privind solutionarea plangerii prealabile formulate de sc rromtrust bau srl.pdf
02.201922privind aprobarea impaduririi terenului detinut la piciorul porcului.pdf
02.201921privind aprobarea conturilor de executie al uat slanic moldova la data de 31 12 2018.pdf
02.201920privind organizarea retelei scolare pentru anul 2019 2020.pdf
01.201919aprobare act aditional nr 1 la contractul de delegare prin concesiune al serviciului de deseuri.pdf
01.201918solutionare plangere formulata de sc investica general srl bacau.pdf
01.201917solutionare plangere formulata de sc sfera srl bacau.pdf
01.201916alegere presedinte consiliul locat pt 3 luni calendaristice.pdf
01.201915aprobare decontare naveta cadre didactice.pdf
01.201914aprobare nota conceptuala si tema de proiectare amenajare incinta scoala nr 1 infiintare punct de informare turistica si oarcare aferenta.pdf
01.201913schimbare amplasament obiectiv constructie capela.pdf
01.201912 atestare teren.pdf
01.201911transformare post de economist din cadrul serviciului de salubrizare.pdf
01.201910modificare h c l nr 2 stabilire salarii.pdf
01.201909aprobare act aditional nr 3 la documentul de pozitie sistem integrat de management al deseurilor.pdf
01.201908desemnare membru al consiliului de administratie pentru sc apaserv salubrizare srl.pdf
01.201907desemnare membru al consiliului de administratie pentru sc util prestserv srl.pdf
01.201906acordare 50% reducere taxa salubritate persoane cu handicap.pdf
01.201904aprobare plan anual repatizare ore de munca legea 416 din 2001.pdf
01.201903aprobare indice cu aplicabilitate din adul 2019 contracte de concesiune si inchiriere.pdf
01.201902stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din uat slanic moldova.pdf
01.201901acordarea a cate un pom fructifer primilor 200 de cetateni care achita integral datoriile in anul 2019.pdf