Procese verbale | Hotãrâri
An / Luna Nr. Cuvinte cheie  
     
12.2018185prelungire pug oras slanic moldova.pdf
12.2018184completare lista de investitii.pdf
12.2018183regulament mod de aplicare taxa de salubrizare mediu pt anul 2019.pdf
12.2018182stabilirea impozitelor si taxelor cu aplicare de la 1 ianuarie 2019.pdf
12.2018181privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care nu dispun de locuinta pe raza orasului slanic moldova.pdf
12.2018174privind aprobarea contributiei pentru economia circulara a beneficiarilor serviciului de salubrizare la nivelul orasului slanic moldova.pdf
12.2018173privind aprobarea contractarii unui serviciu de consultanta si reprezentare juridica pentru reprezentarea intereselor uat slanic moldova la instantele de judecata.pdf
12.2018172privind aprobarea concesionării prin atribuire directa a unui teren situat în orasul slanic moldova str stefan cel mare dlui ungureanu petrea in baza dreptului de preemtiune.pdf
12.2018171privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a unui teren situat în orasul slanic moldova str stefan cel mare dnei scarlat carmen sanda in baza drep.pdf
12.2018170privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a unei suprafetei de teren situat in slanic moldova in baza dreptului de preemtiune dlui aradei ioan.pdf
12.2018169privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al uat oras slanic moldova.pdf
11.2018168aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice.pdf
11.2018167 preluarea corpurilor de iluminat si aliniilor electrice subterane aferente acestora de pe raza orasului.pdf
11.2018166preluarea in administrarea serviciului de salubrizare a unor echipamente de colectare deseuri.pdf
11.2018165desemnare reprezentant in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant.pdf
11.2018164aprobare inchiriere prin licitatie a spatiului din piata agroalimentara.pdf
11.2018163probare inchiriere 49 mp teren terasa expres catre sc betacom prod srl comanesti.pdf
11.2018162atestare in domeniul public a unor bunuri imobile.pdf
11.2018161privind aprobarea programului de combatere a vectorilor si daunatorilor din alanic moldova a caietului de sarcini si indicatori de performanta.pdf
11.2018160aprobare lista de investitii.pdf
11.2018159rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli.pdf
11.2018158 aprobarea modelului contractului de prestari servicii pentru colectare si transport deseuri provenite din locuinte.pdf
11.2018157 preluare in administrarea serviciului de salubrizare a unui echipament de colectare a deseurilor.pdf
11.2018156ectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al uat slanic moldova.pdf
10.2018155privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr 9842 din 05 09 2011 care are ca obiect o locuita pentru tineri destinata inchirierii construita prin anl.pdf
10.2018154privind declararea atestarea in domeniul public al orasului slanic moldova a unui teren cu suprafata de 187 mp din slanic moldova str n balcescu.pdf
10.2018153privind alegerea presedintelui de sedinta in cadrul consiliului local al orasului slanic moldova pentru o perioada de cel mult 3 luni calendaristice incepand cu luna noiembrie 2018.pdf
10.2018152privind aprobarea procedurii de analiza a compozitiei deseurilor din orasul slanic moldova.pdf
10.2018151privind modificarea modelului contractului de furnizare a serviciului de salubrizare a orasului slanic moldova aprobat prin h c l nr 119 din 14 08 2018.pdf
10.2018150privind modificarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare aprobat prin h c l nr 119 din 14 08 2018 si h c l nr 131 din 14 19 2018.pdf
10.2018149aprobarea contractului de dare in administrare a serviciului si echipamentelor de salubrizare catre serviciul public de salubrizare din subordinea cl.pdf
10.2018148privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului slanic moldova aprobat prin h c l nr 12 din 17 02 2018.pdf
10.2018147privind solutionarea plangerii prealabile formulate de sc hotel perla moldovei srl.pdf
10.2018146privind prelungirea contractului de concesiune nr 6 titular harapu m gheorghe pentru terenul situat în orasul slanic moldova strada 1 mai nr 53.pdf
10.2018145privind prelungirea contractului de concesiune nr 10 titular bogatoiu i alexandru.pdf
10.2018144privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului consolidat a uat oras slanic moldova la data de 30 09 2018.pdf
10.2018143privind completarea listei obiectivelor de investitii ale orasului slanic moldova aprobat prin h c l nr 19 din 17 02 2018.pdf
09.2018142aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru realizarea obiectivului investitional modernizare retea canalizare in orasul slanic moldova.pdf
09.2018141privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii construite prin anl.pdf
09.2018140privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune titular dumitru florin.pdf
09.2018139aprobare inrdeptare eroare materiala h c l nr 128 din 24 08 2018.pdf
09.2018138acordare cu titlu gratuit catre delgaz grid teren realizare sistem de protectie catodica si bransament electric pentru retele de distrubutie gaze naturale.pdf
09.2018137privind concesionarea prin atribuire directa in baza dreptului de preemtiune a suprafetei de 6 mp teren d nei cocau viorica.pdf
09.2018136privind concesionarea prin atribuire directa in baza dreptului de preemtiune a suprafetei de 6 mp teren d lui ghibilic sorel marius.pdf
09.2018135privind atestare in domeniul public terenuri.pdf
09.2018134aprobare nota conceptuala si tema proiectare reabilitare torenti zona slanic moldova.pdf
09.2018133privind rectificarea bugetului local al uat slanic moldova.pdf
09.2018132privind desfiintarea unui punct de lucru a sc util prest serv.pdf
09.2018131modificare si completare h c l nr 119 din 14 08 2018 infiintare serviciul public de salubrizare.pdf
08.2018130privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al orasului slanic moldova in consiliul de administratie al scolii gimnaziale nr 1 oras slanic moldova.pdf
08.2018129privind aprobarea acordului de cooperare intre orasul slanic moldova judetul bacau din romania si comuna greblesti raionul straseni din republica moldova.pdf
08.2018128privind aprobarea acordului de cooperare intre orasul slanic moldova judetul bacau din romania si comuna baraboi raionul donduseni din republica moldova.pdf
08.2018127aprobare asociere cu asociatia prietenii slanicului realizare obiectiv construire teren sport scoala nr 2 ciresoaia.pdf
08.2018126privind aprobare documentatie tehnico economica construire teren de sport scoala nr 2 ciresoaia.pdf
08.2018125declararea apartenentei la domeniul public al orasului slanic moldova a unor bunuri imobile.pdf
08.2018124completarea strategiei de dezvotare durabila a orasului slanic moldova 2014 2020.pdf
08.2018123 prelungire contract de concesiune palaloga gheorghe.pdf
08.2018122modificare art 1 din h c l nr 116 din 31 07 2018 incetare contract delegare gestiune serviciul public de salubrizare incheiat intre uat slanic moldova si sc util prestserv srl.pdf
08.2018121modificare h c l nr 63 din 08 05 2018 privind desemnarea reprezentantilor in aga la sc util prestserv srl.pdf
08.2018120aprobare vanzare teren 188mp catre d na sandru mihaela.pdf
08.2018119privind infiintarea serviciului public local de salubritate.pdf
08.2018118alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 luni calendaristice.pdf
07..2018117pentru rectificarea h c l 102 din 02 07 2018 privind aprobarea listei de repartizarea locuintelor libere construite pentru tineri prin anl.pdf
07..2018116privind incetarea contractului de delegare a gestiunii incheiat intre uat oras slanic moldova si sc util prest serv slanic moldova.pdf
07..2018115privind prelungirea contractului de concesiune teren garaj titular vraciu mihaela violeta si vraciu ionut cristian.pdf
07..2018114privind concesionarea prin atribuire directa in baza dreptului de preemtiune a suprafetei de 7 mp teren d lui vilhem zeno virgil adrian.pdf
07..2018113prelungirea contractului de concesiune titular baciu antonel si concesionarea prin atribuire directa teren situat in orasul slanic moldova strada 1 mai nr 25 a.pdf
07..2018112privind atestarea unor bunuri imobile ca urmare aidentificarii si delimitarii conform documentatiilor cadastrale.pdf
07..2018111privind preluarea cu titlu gratuit de la omv petrom vila randunica..pdf
07..2018110aprobare intocmire cerere finantare por 2014 2020 axa prioritara 13.pdf
07..2018109aprobare nota conceptuala si tema de proiectare pentru obiectivul investitional amenajare de obiective turistice noi patinoar multifunctional cu parcare aferenta si amnajare peisagistica.pdf
07..2018108rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al uat slanic moldova.pdf
07..2018107concesionare prin atribuire directa contacntin elena.pdf
07..2018106aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli uat slanic moldova.pdf
07..2018105demarare procedura concesionare prin licitatie publica teren construire pensiune turistica.pdf
07..2018104infiintare puncte de lucru la apaserv salubrizare srl.pdf
07..2018103aprobarea contului de executie la data de 31 03 2018.pdf
07..2018102aprobare lista de prioritati si lista repartizare locuinte anl.pdf
07..2018101solutionare plangere prealabila formulata se sc romtrust bau impotriva h c l 45 din 29 03 2018.pdf
07..2018100solutionare plangere prealabila formulata de sc romtrust bau srl impotriva h c l 42 din 29 03 2018.pdf
07.201899solutionare plangere prealabila formulata de sc omv petrom sa impotriva h c l 44 din 29 03 2018.pdf
07.201898aprobare regulament serviciul de transport public local si a caietului de sarcini al serviciului de transport public local.pdf
07.201897aprobare nota conceptuala si tema proiectare iluminat public.pdf
07.201896aprobare nota conceptuala si tema de proiectare retehnologizare statie de tratare filtrare apa din surse de suprafata.pdf
07.201895aprobare nota conceptuala si tema de proiectare pentru realizare obiectiv extindere retele apa canalizare si retehnologizare statie de epurare.pdf
07.201893prelungire contract contract concesiune moraru carmil.pdf
07.201892prelungire contract contract concesiune moraru andrei.pdf
07.201891concesionare prin atribuire directa teren vierul calin.pdf
07.201890concesionare prin atribuire directa teren matei petrica.pdf
07.201889concesionare prin atribuire directa teletin cheorghe.pdf
07.201888atestare la domeniul public unor bunuri imobile.pdf
07.201887aprobare studiu de oportunitate si caiet de sarcini in vederea inchirierii prin licitatie publica loturi de tren zona parc central.pdf
07.201885aprobarea participarii orasului slanic moldova prin spas la proiectul educatie suport pentru viitor fintat de unicef.pdf
07.201884incheiere parteneriat intre uat slanic moldova si acociatia bucuria celor necajiti.pdf
07.201883aprobare decontare naveta cadre didactice.pdf
07.201882aprobare acord cooperare intre orasul slanic moldova si orasul straseni din republica moldova.pdf
07.201881modificare componenta comisie pentru programe de dezvoltare economico sociala buget finate.pdf
07.201880validare mandat consilier local modoranu brenadeta blanca.pdf
07.201879modificare h c l 64 din 24 06 2016 privind alegerea membrilor coisiei de validare a cl.pdf
07.201878constatarea incetarii de drept prin deces a mandatului de consilier local cazacu vasile.pdf
05.201877prelungire contract concesiune dumitru alexandru.pdf
05.201876modificare h c l 25 din 29 03 2018 regulament activitati comerciale.pdf
05.201875alegere presedinte de sedinta pentru trei luni calelndaristice.pdf
05.201874prelungire contract concesiune manole viorica si manole alexandru.pdf
05.201873liste anl.pdf
05.201872aprobare decontare naveta cadre didactice.pdf
05.201871rectificarea bugetului local uat slanic moldova.pdf
04.201870prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii anl.pdf
04.201869aprobare asociere oras slanic moldova cu fundatia trre des hommes elvetia.pdf
04.201868atestare apartenenta la domeniul public al orasului a unui imobil conform documentelor cadrastale.pdf
04.201867acordare cu titlu gratuit drept de us si servitute catre delgaz grid srl.pdf
04.201866aprobare plan de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate a orasului slanic moldova.pdf
04.201865desemnare reprezentant cl in comisia de oraganizare a referendumului pentru demiterea primarului.pdf
04.201864aprobare accesare de catre uat slanic moldova a programului de finatare wifi4eu promovat de comisia europeana.pdf
04.201863aprobare grafic calendar de lucru repartizare locuinte anl.pdf
04.201862modificare acord de parteneriat intre uat slanic moldova si asociatia prietenii slaniculuii.pdf
04.201861privind atestarea la domeniul public a unor bunuri imobile.pdf
04.201860modificare art 2 din h c l nr 76 din 31 05 2017 atestare terenuri.pdf
04.201859avizarea documentatiei puz schimbare destinatie imobil din fabrica d epaine in pensiune turistica.pdf
04.201858solicitarea de transmitere din domeniul public al statului in adm a cl imobil.pdf
04.201857actualizarea fisei de calcul a taxei minime anuale de concesionare din reg de concesionare a bunurilor pin prop publica.pdf
04.201856aprobare contributie a nuale a cl lafinatarea cheltuielilor pentru servicii sociale.pdf
04.201855aprobare act aditional la contractul cadeu de asociere privind finatarea activitatilor de proiecte tip rezidential a pers cu handicap.pdf
04.201854aptobare asociere oras slanic moldova cu asociatia in context in vederea organizarii unor evenimente cultural artistice in 2018.pdf
04.201853acordare titlu de cetatean de onoare domnului laslau stefan veteran de razboi.pdf
03.201852privind aprobarea impaduririi terenului detinut in pct piciorul porcului.pdf
03.201851privind modificarea h c l nr 3 din 26 01 2018 utilizare excedent bugetar.pdf
03.201850privund avizarea doc puz in scopul avizarii ob investitional concesionare teren in vederea construirii unui parc de distractii tip aventura parc si stana turistica.pdf
03.201849privind solutionarea cerererii de acordare ajutor de minimis formulata de sc hotel perla moldovei srl.pdf
03.201848privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea excluderii din adis bacau a orasului comanesti.pdf
03.201847privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova str st cel mare nr 2518 parter.pdf
03.201846privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova str n balcescu nr 25 proprietatea ocolului silvic tg ocna.pdf
03.201845privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova str n balcescu nr cadastral 615 pct biserica ortodoxa proprietatea sc romtrust bau srl bacau.pdf
03.201844privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova porumbeilor proprietatea sc omv petrom sa bucureti.pdf
03.201843privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova str n balcescu nr 46 proprietatea sc fise electrica serv sa bucuresti.pdf
03.201842privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova str n balcescu nr 4.pdf
03.201841privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova str v alecsandri langa vila cfr.pdf
03.201840privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova str n balcescu nr 90.pdf
03.201839privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova str v alecsandri nr 10.pdf
03.201838privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova str n balcescu nr 99.pdf
03.201837privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova str n balcescu nr 59.pdf
03.201836privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova str n balcescu nr 14.pdf
03.201835privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova str n balcescu nr 25.pdf
03.201834privind majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in slanic moldova str stefan cel mare nr 8.pdf
03.201833privind aprobarea acordarii a cate un pom fructifer primilor 100 de cetateni care au achitat datoriile catre bugetul local al orasului slanic moldova in anul 2018.pdf
03.201831privind incheierea unui parteneriat intre uat slanic moldova prin serviciul public de asistenta sociala si congregatia surorile providenţe iasi.pdf
03.201830privind acordarea reducerii la plata taxei de salubrizare mediu pentru persoanele ce indeplinesc conditiile prevazute de h c l nr 164 din 20 12 2017.pdf
03.201829privind aprobarea planului anual privind actiunile sau lucrarile de interes local pentru repartizarea orelor de munca la actiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social.pdf
03.201828privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent contractului de administrare a terenului forestier dintre proprietarul uat oras slanic moldova.pdf anexe
03.201827privind aprobarea cererii de aderare a comunei asau la asociatia pentru dezvoltarea turismului montpesa.pdf
03.201826privind aprobarea regulamentului privind reglementarea activitătii agentilor economici de pe raza administrativvteritoriala a orasului slanic moldova.pdf
03.201825privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului consolidat a uat oras slanic moldova la data de 31 12 2017.pdf
03.201824privind aprobarea gradului de realizare a listei obiectivelor de investitii pe anul financiar 2017 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local.pdf
03.201823privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar.pdf
03.201822privind solutionarea plangerii prealabile formulate de politistii locali din aparatul de specialitate al primarului orasului slanic moldova.pdf
03.201821privind revocarea articolului nr 2 din h c l al oraşului slanic moldova nr 170 din 20 12 2017.pdf
02.201820aprobare plan de actiuni privind dezvoltarea economico sociala a oradului slanic moldova.pdf
02.201819aprobarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2018.pdf
02.201818alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 lunii.pdf
02.201817aprobare plan de masuri pentru gospodarirea localitatii 2018.pdf
02.201816aprobare cotizatie anuala a patrimoniului montpesa.pdf
02.201815aprobare incetare de gestiune serviciul de iluminat publica sc util prestserv srl.pdf
02.201814aprobare ducere la indeplinire masuri dispuse de curtea de conturi sc apaserv salubrizare srl.pdf
02.201813aprobare schema d eminimus pentru atragerea investitiilor si dezvoltarea orasuluii.pdf
02.201812aprobare organigrama si stat de functii 2018.pdf
02.201811aprobare buget venituri si cheltuieli pe anul 2018.pdf
01.201810privind aprobarea contractarii dpreptului de folosinta asupra corpurilor de iluminat.pdf
01.201809modificare h c l 164 din 20 12 2017.pdf
01.201808aprobare nota conceptuala si tema de proiectare amenajare teren scoala nr2.pdf
01.201807modificarea h c l 113 din 11 08 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile contractuale din cadrul ap de specialitate a primarului.pdf
01.201806 aprobare cotizatie adis bacau.pdf
01.201805atribuire contract delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri.pdf
01.201804 privind reglementarea situatiei pietei agroalimentare alanic moldova.pdf
01.201803 aprobarea utilizării excedentului bugetului local de venituri si cheltuieli sursa a si sursa e rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anilor 2016 si 2017.pdf
01.201802 aprobare regulament spclep.pdf
01.201801 privind aprobarea indexarii indecelui mediu al preturilor de consum ipc aferent 2017 fata de media anului 2016 cu aplicabilitate in 2018 pentru contractle de concedionare si inchiriere.pdf
007.2018107concesionare prin atribuire directa contacntin elena.pdf