Procese verbale | Hotãrâri
An / Luna Nr. Cuvinte cheie  
     
12.2017176indreptare eroare materiala h c l 43 din 311 03 2017.pdf
12.2017175organizarea reteleii scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2018.pdf
12.2017174aprobare lista prioritate locuinte anl.pdf
12.2017173cesionare drept de concesiune detinut de sc banc post sa catre cumparatorii imobilelor teren intravilan.pdf
12.2017172diminuare suprafata teren imobil izvorul sonda 2.pdf
12.2017171atesatare aparteneta la domeniul public al orasului teren intravilan.pdf
12.2017170preluare cu titlu gratuit imobil vila randunica.pdf
12.2017169compensare din bugetul local contributie intretinere folea lucica.pdf
12.2017168decontare naveta cadre didactice.pdf
12.2017167rectificare buget.pdf
12.2017166aprobare rof aparat de specialitate al primarului.pdf
12.2017165aprobare statut oras slanic moldova.pdf
12.2017164aprobare impozite si taxe locale 2018.pdf
12.2017163modificare comisie pentru programe de dezvoltare economico sociala buget finate.pdf
12.2017162validare mandat consilier local solomon cornel.pdf
12.2017161incetare mandat consilier local anton mihaela elena.pdf
12.2017160majorare pret apa si canalizare.pdf
12.2017159rectificare bugatara.pdf
11.2017158modificare h c l 62 din 08 05 2017 desemnare membru aga sc apa serv salubrizare srl.pdf
11.2017157participarea uat slanic moldova ca membru afiliat la bursa romana de marfuri.pdf
11.2017156acordare titlu gratuit catre eon distributie romania teren 550 mp.pdf
11.2017155alegere presedinte sedinta.pdf
11.2017154decontare naveta cadre didactice.pdf
11.2017153inchiriere casuta comerciala 13 alea cu castani.pdf
11.2017152liste solicitanti care au drept la locuinta anl.pdf
11.2017151rectificare buget.pdf
10.2017150desemnare reprezentant comisie calitate scoala nr 1.pdf
10.2017149inchiriere teren aferent exploatarii izvoarelor de apa minerala.pdf
10.2017148achizitionare de catre sc util prestserv srl a unui buldoexcavator.pdf
10.2017147modificare h c l din 11 10 2017.pdf
10.2017146atestari domeniu public.pdf
10.2017145aprobare grafic calendar de lucru anl.pdf
10.2017144aprobare cont executie.pdf
10.2017143aprobare documentatie tehnico economica pentru proiectul dezvoltarea potentialului turistic din statiunea slanic moldova.pdf
10.2017142atestare domeniu public.pdf
10.2017141transformare functie educator.pdf
10.2017140rectificare buget.pdf
09.2017139rectificare buget.pdf
09.2017138modificarea hcl nr 31 30 03 2017 privind aprobarea regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare mediu.pdf
09.2017137privind modificarea hcl nr 30 30 03 2017 privind aprobarea regulamentului privind modul de aplicare a taxei pentru intretinerea si infr.pdf
09.2017136privind stabilirea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale de analiza a cererilor privind repartizarea de locuinte construite prin anl.pdf
09.2017135privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii construite prin anl.pdf
09.2017134pentru modificarea a n e x e i nr 1 si a n e x e i nr 4 din hcl nr 76 31 05 2017 privind atestarea unor imobile terenuri constructii in domeniul public.pdf
09.2017133privind prelungirea contractului de concesiune teren garaj titular rotaru mihai.pdf
09.2017132privind atestarea in domeniul public a unor imobile terenuri situate in orasul slanic moldova.pdf
09.2017131privind concesionarea prin atribuire directa a unor loturi de teren din orasul slanic moldova.pdf
09.2017130pivind aprobarea planului de masuri pentru gospodarirea localitatii pe anul 2017.pdf
09.2017129privind insusirea inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public si privat al uat oras slanic moldova pentru anul 2016.pdf
09.2017128privind alegerea viceprimarului orasului slanic moldova.pdf
09.2017127privind constatarea incetării inainte de expirarea duratei madatului a calitatii de viceprimar al orasului slănic mmoldova a dnei consilier local anton mihaela elena ca urmare a demi.pdf
09.2017126privind modificarea componentei comisiei pentru invătamant sanatate cultura culte apararea drepturilor si libertatilor cetătenesti ordine si liniste publica.pdf
09.2017125privind validarea mandatului de consilier local al dlui mesterca sergiu.pdf
09.2017124privind constatarea incetarii de drept prin demisie a mandatului de consilier local exercitat de dl dogarasu anton jenica si declararea locului ocupat de acesta vacant.pdf
08.2017123alegere presedinte sedinta.pdf
08.2017122desemnare preprezentant in consiliul de administratie al sc gimnaziale nr1.pdf
08.2017121aprobare prelungire colaborare cu unicef romania.pdf
08.2017120aprobare acordare reducere plata salubritate pt o persoana.pdf
08.2017119aprobare mod intcmire si tinere la zi a registrului agricol.pdf
08.2017118indreptare eroare materiale stabilire tarif colectare si depozitare deseuri practicat de sc utilprestserv srl.pdf
08.2017117aprobare cont executie.pdf
08.2017116rectificare buget.pdf
08.2017115privind modificarea an exei 8 inventarul bunurilor care apartin domeniului public.pdf
08.2017114privind atestarea in domeniul public a unui imobil teren.pdf
08.2017113privind stabilirea salariului de baza pentru functiile publice si contractuale din uat slanic moldova.pdf
07.2017112alegere presedinte sedinta.pdf
07.2017111compensare suma contributie de intretinere pentru intrenare in camin folea lucia.pdf
07.2017110acord cooperare cu milestii mici.pdf
07.2017109aprobare inchiriere casute comerciale 14 si 15 aleea cu castani.pdf
07.2017108decontare naveta cadre didactice.pdf
07.2017107studiu oportunitate infiintare serviciul de transport public local.pdf
07.2017106studiu oportunitate delegare gestiune serviciul iluminat public.pdf
07.2017105atribuire directa teren.pdf
07.2017104atestare imobil teren.pdf
07.2017103stabilire salariu de baza pentru functiile publice si contractuale uat slanic moldova.pdf
07.2017102modificare lista investitii.pdf
07.2017101impurernicire primar obtinere licente izvoare minerale.pdf
07.2017100rectificare buget.pdf
06.201799privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli a uat slanic moldova pentu anul financiar 2017.pdf
06.201798privind aprobarea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa catre sc apaserv salubrizare srl cu asociat unic orasul slanic moldova.pdf anexe
06.201797privind desemnarea reprezentantului in comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant conform ordinului men nr 3969 2017.pdf
06.201796privind aprobarea acordului de cooperare intre orasul slanic moldova si municipiul comrat din republica moldova.pdf
06.201795privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a salii de sport situata in strada vasile alecsaudri din orasul slanic moldova .pdf
06.201794privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabila a orasului slauic moldova pentru perioada 2014 2020.pdf
06.201793privind atestarea in domeniul public al orasului slanic moldova si administrarea consiliului local a unor imobile terenuri situate in orasul slanic moldova.pdf
06.201792privind concesionarea prin atribnire directa a unor loturi de teren din orasul slanic moldova.pdf
06.201791privind aprobarea actului aditional la contractul cadru de asociere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2017.pdf
06.201790privind aprobarea contributiei anuale a consiliului local al orasului slainic moldova la finantarea cheltuielilor pentru serviciile sociale destinate protectiei si promoviirii drepturilor copilu.pdf
06.201789privind aprobarea paiticipiirii orasului slanic moldova la constituirea asociatiei pentru dezvoltarea turismului montpesa .pdf
06.201788privind modificarea componentei comisiei pentru pentru invatamint stinite cultura din cadrul consiliului local al orasului slanic moldova .pdf
06.201787privind validarea mandatnlui de consilier local al dlui bertalan paul.pdf
06.201786privind constatarea incetarii de drept prin deces a mandatului de consilier local exercitat de dl svet gheorghe si declararea locului ocupat de acesta vacant.pdf
05.201785inchiriere teren aferent exploatarii izvoarelor de apa minerala terapeutica de la detinatorul legal al acestora.pdf
05.201784acceptarea solicitarii cj bacau de trecere a unor bunuri imobile situate in slanic moldova punct brigada silvica din domeniul public al orasului in domeniul public judetean bacau.pdf
05.201783 modificare regulament privind cadrul,nodalitatea si criteriile de analiza si solutionare cereri de atribuire locuinte anl.pdf
05.201782solutionarea cererii d lui pipa adrian de trecere din domeniul public in domeniul privat al orasului slanic moldova aflat in zona complex cerdac.pdf
05.201781solicitare adresata guvernului romaniei de transmitere din domeniul public al statului in domeniul public al orasului slanic moldova imobil situat in str n balcescu nr 5.pdf
05.201780aprobare nota conceptuala si a temei de proiectare pentru realizare obiectiv reabilitare izvoare cu apa minerala terapeutica slanic moldova.pdf
05.201779concesionare prin atribuire directa a unui teren din str n balcescu in baza dreptului de preemtiune.pdf
05.201778acordarea unui lot de teren in suprafata de 30 mp situat in slanic moldova str n balcescu zona partie de schi in compensare d lui mocanu liviu.pdf
05.201777modificare a 8 inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului slanic moldova.pdf
05.201776privind atestarea unor imobile terenuri constructii in domeniul public al orasului slanic moldova.pdf
05.201775acordare drept de folosinta gratuita pentru terenul intravilan cu suprafata de 18 mp din proprietatea publica a orasului slanic moldova situat in intravilanul localitatii str stefan cel mare.pdf
05.201774aprobare scoatere din functiune a unor mijloace fixe da natura obiectelor de inventar aflate in gestiunea orasului slanic moldova.pdf
05.201773privind modificarea a de hcl nr 128 din 22 12 2016 stabilire impozite si taxe cu aplicare de la 1 ianuarie 2017.pdf
05.201772privind acordarea reducerii la plata taxei de salubritate mediu pentru persoanele care ideplinesc conditiile hcl nr 31 din 30 03 2017.pdf
05.201771privind aprobare completare program anual achizitii publice.pdf
05.201770privind aprobare decontare naveta cadre didactice.pdf
05.201769aprobare cont de executie al bugetului consolidat.pdf
05.201768privind aprobarecompletare program anual achizitii publice.pdf
05.201768privind aprobarea indreptarii erorii materiale din cuprinsul hcl nr 45 din 30 03 2017.pdf
05.201767privind aprobare organigrama sc util prestserv srl.pdf
05.201766privind aprobare organigrama sc apaserv salubrizare srl.pdf
05.201765privind desemnarea membrilor consiliului de administratie pentru sc util prestserv srl.pdf
05.201764privind desemnarea membrilor consiliului de administratie pentru sc apaserv salubrizare srl.pdf
05.201763privind desemnarea reprezentantilor orasului slanic moldova in aga la sc util prestserv srl.pdf
05.201762privind desemnarea reprezentantilor orasului slanic moldova in aga la sc apaserv salubrizare srl.pdf
04.201761pentru aprobare note conceptuale si a atemei de proiectare realizare parcare supraetajata.pdf
04.201760pentru alegera presedintelui pentru o perioada 3 luni.pdf
04.201759pentru arobare realizare strategie de edzvoltare ecoturism.pdf
04.201758pentru aprobare plan investitii sc apaserv salubrizare srl.pdf
04.201757pentru aprobare preluare auto dacia de la sc apaserv salubrizare srl.pdf
04.201756pentru aprobare inchiriere prin atribuire directa 40 mp teren sc betacom srl.pdf
04.201755pentru concesionarea prin atribuire directa a unor terenuri in baza dreptului de preemtiune.pdf
04.201754pentru prelingire contracte de inchiriere locuinte anl.pdf
04.201753pentru aprobare acordare cu titlu gratuit drept de servitute catre del gaz grid - executie racord.pdf
04.201752pentru aprobare tarif pt colectare transport si depozitare deseuri menajere.pdf
04.201751pentru aprobare achizitionare in domeniul public imobil str teilor.pdf
04.201750pentru aprobare completare plan anual achizitii.pdf
04.201749pentru aprobare decontare naveta cadre didactice.pdf
04.201748pentru aprobare conturi de executie ale bugetului consolidat al uat.pdf
03.201747acceptare solicitari cj de trecere a unor bunuri in domeniul public judetului bacau.pdf
03.201746aprobare acordare facilitati inrmfb bucuresti.pdf
03.201745aprobare inchiriere prin licitatie publica terenuri desfasurare activitati comerciale.pdf
03.201744aprobare stabilire puncte de desfasurare activitati comerciale.pdf
03.201743aprobare concesionare prin atribuire directa a unor terenuri in baza dreptului de preemtiune.pdf
03.201742aprobare atestare in domniul public a unor suprafete de teren din intravilanul societatii.pdf
03.201741aprobare incheiere parteneriat cu asociatia prietenii slanicului organizare evenimente.pdf
03.201740aprobare colaborare cu asociatia rotary club bacau impadurire terenuri.pdf
03.201739aprobare impadurire teren in suprafata de 135196 mp piciorul porcului.pdf
03.201738delegare gestiune apaserv salubrizare srl.pdf
03.201737aprobare inchiriere casutele 14 si 15 de pe aleea cu castani.pdf
03.201736exprimare acord cu privire la punere dispozitie congregatia surorilor providentei a unui spatiu din cladirea gradinitei nr2.pdf
03.201735exprimare acord amenajare si functionare cabinet medical scolar ciresoaia.pdf
03.201734aprobare buget de venituri si cheltuieli administrare teren foriestier os tg ocna.pdf
03.201733aprobare regulament activitate de blocare roti.pdf
03.201732aprobare regulament functiionare sistem de parcare cu plata.pdf
03.201731aprobare regulament aplicare taxa speciala de salubrizare si mediu.pdf
03.201730aprobare regulament aplicare taxa speciala pentru intrerinerea si infrumusetarea statiunii.pdf
03.201729modificare hcl 29 pentru pentru prelungire pug.pdf
03.201728aprobare strategie anuala de achizitii publice 2017.pdf
03.201727aprobare lista investitii 2016 cu finantare de la bugetul local.pdf
03.201726aprobare lista investitii 2017.pdf
03.201725aprobare buget local.pdf
01.201715exprimare acord punere la dispozitia asociatiei parintilo un spatiu din cladirea scolii nr 3 cerdac de catre administratorul scoala gimnaziala nr1.pdf
01.201714aprobare preluare de catre uat slanic moldova a documentatiei depuse la anrm de catre inrmfb in vederea preluarii licentei de dare in administrare ape minerale.pdf
01.201713aprobare actualizare sf pentru obiectivul modernuzare si extindere sistem centralizat transport si epurare a apelor uzate.pdf
01.201712implementare masuri de legislatia specifica privind guvernanta corporativa sc util prestserv srl.pdf
01.201711 implementare masuri dispuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa la sc apaserv salubrizare srl.pdf
01.201710 aprobare reabilitare remiza psi.pdf
01.201709aprobare cotizatie anuala la patrimoniul adis bacau.pdf
01.201708primirea uat onesti in calitate de membru adim si modificare act constitutiv.pdf
01.201707aprobare plan anual privind actiunile sau lucrarile de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiari 416.pdf
01.201706aprobare organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului.pdf
01.201705organizare retea scolara.pdf
01.201704aprobare plafon publicare lista debitori care inregistreaza obligatii de plata restante.pdf
01.201702aprobare indexare indicelui mediu al pretului de consum.pdf
01.201701 lista repartizare locuinte anl 2017.pdf