Procese verbale | Hotãrâri
An / Luna Nr. Cuvinte cheie  
     
12.2016134privind aprobarea listelor rezultate in urma departajarii conform criteriilor cadru a solicitantilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii construite .pdf
12.2016133privind aprobare mandatare primar aga adis.pdf
12.2016132privind aprobare colaborare cu unicef proiect incluziune sociala prin furnizarea de servici integrate in juteul bacau.pdf
12.2016131privind aprobare decontare naveta cadre didactice.pdf
12.2016130privind completare plan de achizitii.pdf
12.2016129privind rectificare a bugetului local.pdf
12.2016128privind stabilirea texelor si impozitelor cu aplicare de la 01 02 2017.pdf
11.2016123privind acordarea dreptului de folosinta gratuita pt terenul intravilan din prop publica a orasului slanic moldova.pdf
11.2016122privind alegerea presedintelui de sedinta pt o perioada de trei luni calendaristice.pdf
11.2016121privind aprobarea incetarii asocierii uat sl moldova in vederea gestionarii exploatarii si intretinerii unor bunuri imobile din dom public al orasului sl moldova.pdf
11.2016120privind desemnarea reprez cl al oras slanic moldova in cons de adm al scolii gimnaziale nr 1 slanic moldova.pdf
11.2016119privind graficului calendar de lucru al comisiei soc de analiza a solicitarilor privind repartizarea de loc construite prin anl.pdf
11.2016118privind modificarea sau completarea listei obiectivelor de investitii pt 2016.pdf
11.2016117privind mod si compl programului anual al achizitiilor publice al uat oras sl moldova pt anul 2016.pdf
11.2016116privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2016.pdf
11.2016115privind initierea unui concurs de proiecte ptr inbunatatirea identitatii vizuale a orasului statiune slanic moldova.pdf
11.2016114privind aprobarea participarii ors slanic moldova ca partener la proiectul copilul in scoala viitorului.pdf
11.2016113privind aprobarea asocierii ors slanic moldova si sc grill bbq la ianos srl in vederea amenajarii unui patinoar.pdf
10.2016112privind aprobarea participarii orasului slanic moldova la constituirea asociatiei pt promovarea turismului bacau.pdf
10.2016111privind aprobarea participarii la proiectul arca antreprenoriat responsabil in comunitati active.pdf
10.2016110privind aprobarea procedurii de urmarire si verificare a masurilor dispuse prin decizia camerei de conturi nr 82 din 08 08 2016.pdf
10.2016109privind stabilirea masurilor privind remedierea deficinetelor constatate de camera de conturi bacau.pdf
10.2016108privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a terenurilor situate in slanic moldova str stefan cel mare 8.pdf
10.2016107privind aprobarea realizarii obiectivului investit construire capela mortuara.pdf
10.2016106privind aprobarea regulamentului privind inchirierea locuintelor pentru tineret in regim anl.pdf
10.2016105privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017.pdf
10.2016104privind rectificarea bugetului localde venituri si cheltuieli 2016.pdf
10.2016103privind aprobarea initierii de catre uat slanic moldova a procedurii de achizitionare a celorlalte obiective aferente exploatarii izvoarelor de apa minerala slanic moldova aflate in proprietatea flora.pdf
10.2016102privind aprobarea achizitionarii de catre uat a slanic moldova a trei loturi de teren din zona izvoarelor de apa minerala slanic moldova aflate in proprietatea .pdf
10.2016101privind solutionarea pangerii prealabile formulate de sc util prestserv srl.pdf
10.2016100privind acordul de parteneriat intre univ v alecsandi asoc pt monit oridinii pub si sig cetateanulio si uat slanic m.pdf
09.201699privind stabilirea structurii de specialitati a membrilor com soc de analiza a solicitatii privind repartizare loc in regim anl.pdf
09.201698privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuintele pentru tineret in regin anl.pdf
09.201697privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didctice.pdf
09.201696privind aprobarea valorificarii ca masa lemnoasa pe picior a cant de 40 mc.pdf
09.201695privind modificarea inventarului bunurilor care apartin dom public al orasului slanic moldova.pdf
09.201694privind desemnarea a doi reprezentanti ai uat in comisia de concurs pt ocuparea funtiei de dir al sc gimnaziale nr 1.pdf
09.201693privind completarea programului anual al achizitiilor publice 2016.pdf
09.201692privind rectificarea bugetlui local de venituri si cheltuieli 2016.pdf
08.201691privind acordul cl al orasului slinic moldova privind obtinerea licentei de dare in administrare pentru exploatarea apelor minerale .pdf
08.201690privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trei luni oncapand cu luna septembrie 2016.pdf
08.201689privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminaredepozitare a deseurilor la celula ii a depozitului judetean de deseuri .pdf
08.201688pentru aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei ii a depozitului de deseuri nicolae balcescu .pdf
08.201687privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a celulei ii din cadrul depozitului conform de deseuri realizat prin proiectul sistem integrat.pdf
08.201686privind aprobarea modificarii si completarii statutului asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru salubrizare bacau .pdf
08.201685privind aprobarea modificarii si copletarii statului adib.pdf
08.201684pentru desemnarea membrilor aga la apaserv salubrizare.pdf
08.201683pentru completarea programului anual al achizitiilor publice al uat slanic moldova pentru 2016.pdf
08.201682privind desemnarea unui reprezentant al cl in comisia de evaluare la sc generala 1.pdf
08.201681privind rectificarea bugetlui uat slanic moldova2016.pdf
07.201680privind acordarea contractarii unui auditor finaciar extern.pdf
07.201679privind aprobarea acordarii pe liste suplimenare alimentare primite in cadrul poad 2015.pdf
07.201678privind incetarea hcl a cl privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul politie locale.pdf
07.201677privind desemnarea unui membu in cadrul asociatie de dezvoltare intracomunitara pentru salubrizare bacau.pdf
07.201676privind desemnarea unui membu in cadrul asociatie de dezvoltare intracomunitara pentru salubrizare bacau.pdf
07.201675privind desemnarea membrilor adunarii generale a asociatiilor sc util prestserv srl.pdf
07.201674privind desemnarea cons de administratie al sc gimnaziale nr 1.pdf
07.201672privind aprobarea contului de executie la data de 30 06 2016.pdf
07.201671privind rectificarea bugetlui local de venituri si cheltuieli pentru 2016.pdf
07.201670privind aprobarea regulamentului de functionare a cl slanic moldova.pdf
06.201669privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliul local al orasului slanic moldova .pdf
06.201668privind alegerea viceprimarului orasului slanic moldova.pdf
06.201667privind a legerea presedintelui de sedinta.pdf
06.201666privind declararea ca legal constituit a consiliului local al orasului slanic moldova.pdf
06.201665privind validarea mandatelor consilierilor iocali ai consiliului local al ora ului slanic moldova ales ia data de 05 06 2016 .pdf
06.201664privind alegerea membrilor comisiei de validare a consiliului local al ora ului slanic moldova ales in scrutinul din 05 06 2016.pdf
06.201663privind acordarea dreptului de folosinta gratuita pentru terenul intravilan cu suprafata totala de 9 12 mp din proprietatea publica.pdf
06.201662privind aprobarea protocolului pentru vizarea documentelor justificative necesare incadrarii la cauza condifii meteo deosebite.pdf
06.201661privind aprobarea planului de revizii si reparatii si a planului de investitii ale sc apaserv salubrizaresrl pentru anul 2016.pdf
06.201660privind rectificarea a bugetului local de venituri si cheltuieli .pdf
05.201659privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aferent contractului de administrare a terenului forestier cu suprafata de 12 4622 ha.pdf
05.201658privind aprobarea documentafiei pud mansardare si extinsere locuinta str dobru nr4 slanic moldova.pdf
05.201657privind aprobarea inventarului apaserv salubrizare din subordinea consiliului local al ora ului slanic moldova la data de 31 12 2015.pdf anexe
05.201656privind aprobarea bilantului contabil si al contului de profit si pierdere raportul administratorului pentru anul financiar 2015 al apa servsalubrizare .pdf
05.201655pentru aprobarea tarifelor orare practicate de catre util prestserv srl din subordinea onsiliului local al orasului slanic moldova .pdf
05.201654privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte .pdf
05.201653privind aprobarea scoaterii din funcfiune a unor mijloace fixe de natura aflate in gestiunea unitafii administrativ teritoriale ora slanic moldova.pdf
05.201652privind aprobarea contului de execufie a bugetului consolidat al unitatii administrativ teritoriale slanic moldova la data de 31 03 2016.pdf
04.201651privind aprobare desemnarea membrilor a adunarii generale a asociatilor la sc util prestserv srl.pdf
04.201650privind aprobare casare si declasare mijloace fixe s obiecte de inventar al sc util_prestserv srl.pdf
04.201649privind aprobare masuri financiar contabile al sc util prestserv srl.pdf
04.201648privind aprobare plan anual al achizitiilor publice pentru anul 2016 al sc apaserv salubrizare srl.pdf
04.201647privind aprobare masuri financiar contabile la sc apaserv salubrizare srl.pdf
04.201646privind aprobare stat de functii spas.pdf
04.201645privind aprobare puz obiectiv zona turistica popasul dacilor.pdf
04.201644privind aprobare contributie anuala la finatarea pentru serviciile sociale.pdf
04.201643proiect integrat infrastructura de turism a statiunii balneoclimaterice slanic moldova.pdf
04.201642privind aprobaredemarare procedura achizitie teren 300mp extinderere cimitir.pdf
04.201641privind aprobare criterii ordine de prioritare solutionare cereri locuinte anl.pdf
04.201640privind completare program de achizitii publice.pdf
03.201639privind aprobarea contractarii unui serviciu de consultanta si reprezentare juridica, pentru reprezentarea unitatii in dosarul 1034 270 2016 aflat pe rolul judecatoriei onesti .pdf
03.201638privind rectificarea bugetului local de venituri si chetuieli a uat slanic moldova pentru anul 2016.pdf
03.201637privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent contractlui de administrare a terenului foriester din proprietatea uat si romsilva .pdf
03.201635privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ptr anul fianciar 2016 al sc apaserv salubritate .pdf
03.201634pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli realizat ptr anul fianciar 2015 al sc apaserv salubritate .pdf
03.201633privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016 al sc util prestserv .pdf
03.201632privind aprobarea impementarii de catre uat a proiectului copilul mai presus de orice .pdf
03.201631privind stabilirea modalitatilor de indentificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma tichetelor sociale .pdf
03.201630privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care nu dispun de locuinta .pdf
03.201629pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economice in vedera realizarii amplasare casute comerciale .pdf
03.201628pentru aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul finaciar 2016 .pdf
03.201627pentru aprobarea gradului de realizar a listei obiectivelor de investitii pe anul finaciar 2015 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local .pdf
03.201626pentru aprobarea conturilor deexecutie ale bugetului local si al bugetului de venituri extrabugetare .pdf
03.201625privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul finaciar 2016 .pdf
02.201624privind aprobarea cu titlu gratult a dreptului de uz si servitute catre eon distributie.pdf
02.201623privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul iv din anul finaciar 2015 al sc util prestserv srl .pdf
02.201622privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul iv din anul finaciar 2015 al sc util prestserv srl .pdf
02.201621privind stabilirea masurilor pentru remedierea deficintelor constatate de camera de conturi bacau .pdf
02.201620privind aprobarea contractului de management ptr administratorul public .pdf
02.201619privind aprobarea modului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractul de managenet de catre oprea gabrile florin, administrator public .pdf
02.201618privind transmiterea in proprietatea sc gimnaziale nr 1 a unui microbuz scolar .pdf
02.201617privind aprobarea realizarii de catre serviciului public judetean pentru promovarea turismului si coordonarea activitatii de salvamant bacau a unor locrari pe partia nemira .pdf
02.201616pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general actualizat pentru realizarea finalizarea obiectivului investitional amenajare poduri din beton armat .pdf
02.201615privind avizarea documentatiei pud manardare si extindere locuinta .pdf
02.201614privind aprobarea unor facilitati fiscale pentru contribuabili .pdf
02.201613privind modificarea si completarea a n e x e i la hcl 92 din 21 11 2015 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale .pdf
01.201612pentru aprobarea programului de epatizare privind realizarea lucrarilor si a masurilor ptr protectie calitatii apelor al alasarv salubrizare srl .pdf
01.201611privind aprobarea inventariului bunurilor apartinad domeniului public al orasului .pdf
01.201610privind aprobarea planului de ocuparea functiilor publice din cadrul ap de specialitate al primarului .pdf
01.201609pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici si a documentatiei tehnice faza proict tehnic si detalii de executie pentru realizarea sistem de colectare si transport ape uzuale.pdf
01.201608privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru 2016 2017.pdf
01.201607privind avizarea documentatiei puz infiintare zona turistica popasul dacilor.pdf
01.201606ptr aprobarea planului anual privind actiunile sau lucrarile de interes local.pdf
01.201605privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul adis.pdf
01.201604privind aprobarea cotizatiei anuale a orasului slanic moldova la patrimoniul adib pentru anul 2016.pdf
01.201603privind aprobarea listelor de investitii ale cl pentru anul 2016.pdf
01.201602privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a bugetlui centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantare pentru anul 2016.pdf
12.201484privind modificarea si completarea hcl 50din 2008 .pdf